Google Beoordelingen
4.7
Gebaseerd op 47 beoordelingen

Bodem verbeteraars

Champignonmest

Champost, beter bekend als Champignonmest. In tegenstelling tot “echte compost” is champignonmest niet gemaakt op basis van uitsluitend plantaardige stoffen. Champignons worden namelijk gekweekt op paardenmest die samen met stro, gips en kippenmest gecomposteerd worden.

Deze compost wordt geënt met champignonbroed en wordt veertien dagen doorgroeit in een tunnel. Bij het afleveren bij een champignonkweker wordt de compost voorzien van een laagje dekaarde waarin champignon mecelyum groeit en die als vochtbuffer dienst doet. De mest wordt dan na de oogst weer verkocht als champost.

De champignonmest is een erg basische stof door de menging met kalk. Deze mest is dan ook te vermijden op gronden waar de pH al redelijk hoog is. Champignonmest is onkruid- en ziektevrij door verhitting tot 70°C na de teelt van champignons. Champost is absoluut vrij van ziektekiemen, aaltjes en onkruidzaden.

Champost is een goede bodemverbeteraar door het hoge organisch stofgehalte. U vindt het in onze webshop!