bestellen

ICL Meststof

ICL zet zich volop in om in meststoffen te voorzien in de veranderende behoeften in drie hoofdsegmenten: Sierteelt, Vollegrondsteelt en Sportvelden, Golfbanen,  Parken & Tuinen.

Op tuinen waar veel gewassen naast en na elkaar worden geteeld, moeten hoge eisen aan de voedingstoestand van de grond worden gesteld. Voor het op peil houden van een redelijk vruchtbaarheidsniveau zal u jaarlijks een hoeveelheid stikstof, fosfor en kalium moeten toedienen.

Wij bieden voor elk segment een oplossing, met onze meststoffen haalt u meer uit uw bodem!